Over de Stichting

Schone lucht is een belangrijke voorwaarde om luchtwegaandoeningen tegen te gaan. Ook is schone lucht onontbeerlijk voor mensen die al moeite hebben met ademen. De stichting Schone Lucht voor Iedereen wil, samen met partners, overheid, burgers en maatschappelijke organisaties schone lucht bevorderen en hiervoor de handen ineen slaan.

De stichting Schone Lucht voor Iedereen heeft als doel om schone lucht hoger op de politieke en bestuurlijke agenda te krijgen. Daarnaast wil de stichting vervuilers aansporen luchtvervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan. Bovendien streeft de stichting ernaar innovatie te stimuleren door diensten en producten te laten ontwikkelen die schone lucht bevorderen.

Schone Lucht voor Iedereen heeft in 2012 de ANBI-status gekregen.

Schone Lucht voor Iedereen heeft in 2012 de ANBI-status gekregen.

De stichting Schone Lucht is in 2012 opgericht en komt voort uit het project Schone Lucht voor Iedereen dat in 2010 door Chiesi is geïnitieerd in nauwe samenwerking met Syntens, De Kennisalliantie en De Legitimiteit Groep. De Stichting Schone Lucht voor Iedereen is sinds 5 april 2012 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling en beschikt daarmee over een ANBI status. Het fiscale nummer van de stichting luidt 8515.49.925. De Directeur van de stichting is Kevin Zuidhof.