Statuten

De doelstelling en werkwijze van de Stichting Schone Lucht voor Iedereen zijn vastgelegd in de Statuten. De Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij bestuursbesluit van 4 juli 2016.

De Statuten van de Stichting Schone Lucht voor Iedereen zijn hier te downloaden.