Staatsecretaris Dijksma reageert op voorstellen Milieudefensie

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de Kamer per brief op de hoogte gesteld van haar reactie op de petitie “Actieplan schone lucht” van Milieudefensie. In navolging van een oproep van Milieudefensie daartoe, heeft Dijksma de Gezondheidsraad om advies gevraagd over hoe gezondheid meer centraal te stellen in het luchtkwaliteitsbeleid. De Gezondheidsraad zal daartoe eind 2017 een advies uitbrengen.

Verder deelt Dijksma de analyse dat een aanscherping van de Europese emissienormen een kosteneffectieve maatregel is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij neemt daartoe nu geen nieuwe initiatieven, maar verwijst naar bestaande plannen die in samenwerking met de Nederlandse gemeenten in het actieplan luchtkwaliteit zijn opgesteld.

Dijksma gaat daarnaast in op acht maatregelen die Milieudefensie voorstelt om op nationaal niveau de luchtkwaliteit te verbeteren. De staatssecretaris is het met Milieudefensie eens dat een verdere differentiatie van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oudere dieselauto’s en verwijst daarvoor naar de in Autobrief II door Staatssecretaris Wiebes van Economische Zaken aangekondigde (extra) dieseltoeslag door een verhoging van de MRB. Voorts wijst zij op een aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Schouten (CU) en Groot (PvdA) over het gebruik van de opbrengst van deze toeslag voor een opkoopregeling van oude dieselbestelauto’s. Medio 2017 zal Staatssecretaris Wiebes de Kamer daarover adviseren. Voor de invoering van de nieuwe RDE-testprocedure (Real Driving Emissions) voor het testen van emissies ziet Dijksma mogelijkheden tot versnelde invoering door een relatieve stimulering.

De andere suggesties van Milieudefensie worden met minder enthousiasme begroet door de Staatssecretaris. Voor lokale maatregelen als milieuzones wijst Dijksma naar de gemeenten, een roettaks vindt zij overbodig in verband met de bestaande toeslag voor dieselauto’s in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en de genoemde dieseltoeslag in de MRB. Een gedifferentieerde kilometerheffing voor vrachtwagens en het verlagen van de maximumsnelheid op snel- en ringwegen passen niet binnen het regeerakkoord, maatregelen op brom- en snorfietsen zouden een marginale bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit, en een differentiatie in parkeertarieven is volgens Dijksma juridisch te complex.

De Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma is hier te downloaden.

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra (woordvoerder milieu, klimaat en duurzaamheid) liet op Twitter weten dat Milieudefensie een wat hem betreft te hoge toon aanslaat: