Probleemstelling

In tegenstelling tot levensmiddelen en drinkwater, is lucht overal en vervuilde lucht erg moeilijk te vermijden. De uitstoot van fijnstof (PM) en stikstofdioxide (NO2) veroorzaakt de meeste gezondheidsschade. Volgens het Milieu- en Natuurplanbureau sterven jaarlijks 18.000 mensen ongeveer tien jaar eerder door de aanwezige concentraties fijnstof.

De overheid neemt allerlei maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo zijn er milieuzones ingesteld waar alleen vrachtwagens mogen komen die aan strenge milieu eisen voldoen. Toch vlot het niet met het schoner krijgen van de lucht. Recent onderzoek van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) toont aan dat de luchtverontreiniging minder snel daalt dan verwacht. Vooral kinderen zijn hier het slachtoffer van en vervuilde lucht heeft invloed op hun intelligentie. De hersenen van kinderen met lood in hun bloed, afkomstig uit vervuilde lucht, ontwikkelen zich niet goed. Zij scoren maar liefst 17 IQ-punten lager dan kinderen bij wie de stof nauwelijks voorkomt, blijkt uit Belgisch onderzoek.

Ook verhoogt vuile lucht de kans op Astma/COPD. Kinderen die worden blootgesteld aan vervuilde lucht, bijvoorbeeld omdat ze aan een drukke weg wonen, hebben dertig procent meer kans op Astma/COPD blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Utrecht.  De kosten voor luchtvervuiling liggen hoog. Te veel fijnstof en ander vuil in de lucht kost Nederland jaarlijks 4 miljard euro. Het onderzoek van Milieuadviesbureau CE toont aan dat het geld vooral in veel vroegtijdige sterfgevallen en extra kosten voor de gezondheidszorg zit.