Schone Lucht voor iedereen

Schone lucht is essentieel voor een gezond leven. In Nederland is de lucht echter erg vervuild en zorgt daardoor voor veel gezondheidsproblemen. Jaarlijks sterven 18.000 mensen tien jaar eerder door de aanwezige concentraties fijnstof in Nederland. Vooral kinderen zijn de dupe van luchtvervuiling. Zij hebben vaker last van de luchtwegen, allergieën en ontwikkelen zwakke longen.

Via de stichting Schone lucht voor Iedereen is het mogelijk om een bijdrage te leveren en zo de lucht voor iedereen een stukje schoner te maken. De stichting Schone Lucht voor Iedereen richt zich op de gebieden zoals die hieronder vermeld staan. Per gebied zal aansluiting worden gezocht met relevante partners die in staat zijn invulling te gaan geven aan ieder gebied afzonderlijk. De stichting Schone Lucht voor Iedereen functioneert als een platform dat bij het realiseren van haar doelstellingen alle initiatieven die schone lucht bevorderen wil bundelen en organisaties wil laten aansluiten om met vereende krachten tot adequate oplossingen te komen. Wilt u meer informatie over de stichting Schone Lucht voor Iedereen, mail uw vraag dan dan naarinfo@schoneluchtvooriedereen.nl