Nederland moet CO2-uitstoot drastisch reduceren

Een reductie van broeikasgassenuitstoot van 36 procent per 2030 in de transportsector, landbouw, bebouwde omgeving en afval ten opzichte van 2005 – voor die opgave staat Nederland na de publicatie van een formeel voorstel dat de Europese Commissie afgelopen woensdag in Brussel presenteerde. Het voorstel is een opvolging van de afspraken die bij de klimaattop van afgelopen december in Parijs zijn gemaakt, en betekent een opvoering van de eerder door de Commissie gepubliceerde doelen.

De zogenaamde Effort Sharing Regulation (Klimaatverdelingsplan) is specifiek gericht op de sectoren die niet onder het Europese systeem van emissiehandel (EU Emissions Trading System) vallen. Hoewel deze sectoren nog niet onder dit systeem vielen, zijn zij verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de uitstoot van broeikasgassen in Europa. Zo is de transportsector de snelst groeiende bron van CO2-uitstoot (koolstofdioxide) in Europa, met name in verstedelijkte gebieden. Volgens transportcommissaris Violeta Bulc is transport verantwoordelijk voor een kwart van alle uitstoot van broeikasgassen in Europa. Het door de Commissie gestelde doel zal gerealiseerd moeten worden door onder meer innovatie in schoner transport, renovatie van oude gebouwen en vergroening van de landbouw.

In het klimaatverdelingsplan zijn de Europese doelen uitgesplitst naar de 28 lidstaten. De gestelde reductie van 36 procent voor Nederland ligt daarin ruim boven het gemiddelde van 30 procent – de doelstellingen zijn gesteld naar rato van het bruto binnenlands product en kosteneffectiviteit. Zo dragen landen met een groter economisch draagvlak zoals Nederland in hogere mate bij aan de Europese doelstelling.

Eerder was voor Nederland nog een reductie van 16 procent per 2020 gepland. Volgens Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) zal Europa zijn klimaatdoel van Parijs met dit klimaatverdelingsplan ,,net aan” halen. ,,De Commissie zit klem tussen de nationale regeringen die zo min mogelijk willen doen voor een schone economie. Elke boom en elk blaadje wordt geteld om onder extra inspanningen uit te komen, terwijl een schone en efficiënte economie juist noodzakelijk is om concurrerend te blijven in de toekomst.”

Volgens de Commissie zijn de voorstellen een goede balans tussen het streven naar een schone economie en één die banen schept en concurrerend is.