‘Miljoenen mensen sterven aan luchtvervuiling’

De Telegraaf en Het Financieele Dagblad besteedden gisteren en vandaag aandacht aan een onderzoeksrapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Volgens het rapport, dat gisteren gepubliceerd werd, vinden jaarlijks 6,5 miljoen mensen de dood als gevolg van luchtvervuiling. Als de uitstoot door energieverbruik niet drastisch omlaag gaat, zal dit sterftegetal tot 2040 verder toenemen.

Het sterftegetal als gevolg van vervuilde buitenlucht zal volgens voorspellingen van het Agentschap toenemen van 3 miljoen nu tot 4,5 miljoen in 2040. Het grootste deel van de voorspelde sterftecijfers is voor rekening van Azië. Het sterftegetal als gevolg van vieze lucht binnenshuis zal volgens de huidige voorspellingen in dezelfde periode wel dalen van 3,5 tot 4 miljoen, maar blijft in hoge mate gekoppeld aan armoede en gebrekkige toegang tot moderne energiebronnen.

Het IEA schrijft dat luchtkwaliteit een beleidskeuze is. Het rapport presenteert enkele strategieën gericht op verschillende soorten nationale omstandigheden om schonere lucht te verzorgen. Zo beschrijft één van de scenario’s hoe beleidskeuzes ondersteunt door een extra investering in energie van 7% al sterke verbeteringen in gezondheid teweegbrengen: wereldwijd zou een dergelijk scenario een daling in het jaarlijks sterftecijfer van 1,7 miljoen mensen als gevolg van buitenluchtvervuiling betekenen, en voor luchtvervuiling binnenshuis een daling van 1,6 miljoen.

Het rapport van de IEA is hier te downloaden (Engelstalig).