Steun Schone Lucht voor Iedereen!

Word Vriend van Schone Lucht voor Iedereen – € 50,- tot € 250,- per jaar

Onze vrienden zijn onmisbaar voor Schone Lucht voor Iedereen. Dankzij u kunnen wij het onderwerp op de agenda houden, onze activiteiten organiseren en het belang van Schone Lucht voor Iedereen bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen. Juist in deze tijd waarin het onderwerp zoveel aandacht vraagt, bent u harder nodig dan ooit.

Als vriend krijgt u regelmatig een nieuwsbrief van de stichting en wordt u uitgenodigd voor alle activiteiten. Vanaf € 100,- krijgt u tevens (als u dat wilt) een vermelding in ons jaarverslag.

Fiscale voordelen

De Stichting Schone Lucht voor Iedereen is door de belastingdienst aangewezen als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn uw donaties aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Hoe wordt u Vriend?

Maak direct een bedrag over op rekeningnummer IBAN NL49ABNA0541392956 ten name van Stichting Schone Lucht voor Iedereen, onder vermelding van ‘Vriend’ en uw naam, adres en e-mailadres. U ontvangt binnen veertien dagen een bevestiging.

Schone Lucht voor Iedereen heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling).