Dijksma wil Green Deal met brommerbranche

Mede door het sluiten van een Green Deal met de scooterbranche wil Dijksma zo snel mogelijk af van vervuilende tweetakt brommers.

Mede door het sluiten van een Green Deal met de brommerbranche wil Dijksma zo snel mogelijk af van vervuilende tweetakt brom- en snorfietsen.

Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu Sharon Dijksma heeft in een Kamerbrief aangekondigd een Green Deal te gaan sluiten met importeurs en verkopers van brom- en snorfietsen. Dit op verzoek van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie). Met de Green Deal wil Dijksma afdwingen dat er sneller gestopt wordt met de import en verkoop van vervuilende brom- en snorfietsen.

Met de inwerkingtreding van de Europese Verordening nr. 168/2013 aan het begin van dit jaar worden vanaf 1 januari 2017 al scherpere emissie-eisen gesteld aan brom- en snorfietsen, inclusief een nieuw type goedkeuring (“Euro 4″, ter vervanging van “Euro 2″) vanaf 1 januari 2018. Daarmee komt volgens Dijksma een einde aan de productie van tweetakt brom- en snorfietsen, de meest vervuilende groep onder de brom- en snorfietsen.

 

Door een zogenaamde restantvoorraadregeling kunnen fabrikanten echter van de mogelijkheid gebruikmaken om een beperkt aantal voertuigen uit hun voorraad alsnog gedurende 2,5 jaar op de markt te brengen na 1 januari 2018. In de Green Deal, een optie die Dijksma al verkend heeft met RAI Vereniging, de BOVAG, de ANWB en Scooter Recycling Nederland, wil de staatssecretaris afspreken dat brom- en snorfietsimporteurs die lid zijn van RAI Vereniging al vanaf 1 januari 2017 geen “Euro 2″ tweetakt brom- en snorfietsen meer leveren. Ook moet de restantvoorraad “Euro 2″ viertakt brom- en snorfietsen zo klein mogelijk zijn. Daarnaast wil Dijksma in de Green Deal afspreken dat uit het bestaande brom- en snorfietsenpark zoveel mogelijk “Euro 2″ brom- en snorfietsen verdwijnen, door middel van een inruilregeling waar Scooter Recycling Nederland een bijdrage aan wil leveren.

Het Green Deal-plan van de staatssecretaris volgt op de publicatie van een statusrapport van TNO begin mei, over brommers in de stedelijke omgeving. TNO schreef daarin dat de bijdrage van brom- en snorfietsen aan de emissie van stikstofoxide (NOx) en fijnstof (PM10) weliswaar laag is (respectievelijk minder dan 1%, en tussen de 2% en 4%), maar dat brommers wel verantwoordelijk zijn voor ca. 10% tot 20% van de koolmonoxide (CO) en voor ca. 25% tot 30% van de koolwaterstoffen (HC) uitgestoten door het verkeer. Onderdeel van die laatstgenoemde uitlaatgassen zijn onder andere de kankerverwekkende stoffen tolueen en benzeen. Met name de tweetakt brom- en snorfietsen zijn daarvoor verantwoordelijk.

De brief van Dijksma rept met geen woord over elektrische scooters.