Klimaat en schone lucht

 

thomas-hafeneth-234470-unsplash

De aandacht voor het klimaat is de afgelopen jaren sterk in belangstelling toegenomen. En gelet op enkele toekomstscenario’s is dat ook niet vreemd. Het effect van vervuilde lucht is minstens zo bedreigend. De Wereldgezondheidsorganisatie kwam eerder dit jaar met een alarmerend bericht dat jaarlijks wereldwijd 7 miljoen sterven aan de gevolgen van fijnstof. Alhoewel klimaat en fijnstof twee verschillende onderwerpen lijken, vertonen ze wel degelijk een heel duidelijk verband. Fijnstof ontstaat namelijk voornamelijk door verbrandingsprocessen. Denk daarbij aan de verbranding van benzine en diesel, maar ook aan de grote energiecentrales die steenkool, biomassa en gas verbranden. Naast fijnstof (en een aantal andere schadelijke gassen die bij een verbrandingsproces vrijkomen) vindt er tevens een grote uitstoot van CO2 plaats dat voor het opwarmingsproces op aarde zorgt. Zouden we minder verbranding hebben, dan zorgt dat zowel voor minder CO2 als fijnstof, NOx, SOx en andere uitstoot.

Stichting gaat zich inzetten voor schoon binnenklimaat

hutomo-abrianto-576207-unsplash

Stichting Schone Lucht voor Iedereen is een van de eerste stichtingen in Nederland geweest die aandacht heeft gevraagd voor schone buitenlucht. Door tal van bijeenkomsten en activiteiten is de stichting er niet alleen in geslaagd het onderwerp op de politieke agenda te krijgen, maar ook om andere stichtingen en organisaties te bewegen aandacht voor het onderwerp te vragen.

Nu die aandacht voor een schone buitenlucht breed omarmd is, wil de stichting nu ook het belang van een schoon binnenklimaat agenderen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de binnenlucht vaak nog veel slechter is dan de buitenlucht! Stichting Schone Lucht voor Iedereen wil hier de komende tijd aandacht voor gaan vragen.

 

Oproep aan Tweede Kamer voor een nieuwe ambitie op luchtkwaliteit

Vieze lucht

Namens meer dan 80.000 Nederlanders en 12 maatschappelijke organisaties heeft Schone Lucht voor Iedereen in een brief aan de commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer opgeroepen om nieuwe landelijke doelen voor luchtkwaliteit te bepalen. Deze oproep is gedaan tijdens de aanbieding van de petitie van Milieudefensie voor gezonde lucht op 11 februari 2016. De doelen worden onderbouwd door een pakket van maatregelen op wegverkeer dat is beschreven door CE Delft.

Kom naar het Nationaal Luchtcongres! – 7 december 2015, Jaarbeurs Utrecht

NLC2016

Het Nationaal Luchtcongres is dé kans voor iedereen die betrokken is bij het onderwerp luchtkwaliteit om mee te praten over de toekomst van het Nederlands luchtkwaliteitsbeleid.

Na 2016 loopt het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) af. Nu staan we voor de vraag: hoe kunnen we de luchtkwaliteit in Nederland ook na het NSL verder verbeteren?

Tijdens het Nationaal Luchtcongres zullen wij samen met u door middel van een interactief programma en een open dialoog proberen een antwoord te vinden op deze vraag.

Lees meer en bestel uw toegangsbewijs op nationaalluchtcongres.nl!

 

Win een gratis kaart voor het Nationaal Luchtcongres!

NLC2016

Op 7 december vindt het Nationaal Luchtcongres plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens dit congres worden de piketpalet geslagen voor de toekomst van het Nederlands luchtkwaliteitsbeleid na het aflopen van het NSL. Bedrijven, NGO’s, belangenorganisaties, experts, andere geïnteresseerden en overheden zijn deze dag welkom om mee te praten en samen de koers te bepalen. Een must voor iedereen die betrokken is bij gezonde en schone lucht. En we hebben goed nieuws: wij kunnen nu 25 gratis kaarten weggeven!

Hoe wint u?

Het Nationaal Luchtcongres is op zoek naar goede, nieuwe ideeën voor de toekomst van het Nederlandse luchtkwaliteitsbeleid, daarom willen wij deze kaarten geven aan mensen die deze goede ideeën hebben. Het is dus heel eenvoudig:  stuur uw beste idee naar info@schoneluchtvooriedereen.nl en win die kaarten!

Video: Expertsessie Beroepslongziekten

Expertmeeting beroepsziekten

Tijdens het Europese longartsencongres (ERS) in Amsterdam organiseerde Schone Lucht voor Iedereen samen met Long Alliantie Nederland (LAN) een expertsessie over beroepslongziekten. Deze sessie, onder leiding van Paul van Liempt, is nuttig voor iedereen die werkt in een sector met een verhoogde kans op beroepslongziekten of daarvoor beleid maakt. Bekijk de video hier. Lees verder

Healthy Lungs for Life Brussels (19 – 21 Januari 2015)

hlfl_brussels_posters_a3_print_v5.2

Van 19 tot 21 januari 2015 organiseert ERS, de Europese koepel van longartsen, een symposium in het Europees Parlement in Brussel. Tijdens dit symposium kunnen aanwezigen hun longen laten testen en is er een tentoonstelling. Op 21 januari wordt het symposium afgesloten met een ronde tafelbijeenkomst met leden van het Europees Parlement, longartsen en experts over de rol van de Europese Unie en de lidstaten bij het verbeteren van de luchtkwaliteit.

U kunt zich aanmelden via deze link.