Joint report on air quality 2019

Limit the levels of air pollutants

As air pollution is hazardous to both human health and the environment, we need to limit the

prevalence of air pollutants. The EU’s 2008 Ambient Air Quality Directive (AAQ Directive) sets air

quality standards throughout the EU for concentrations of those air pollutants that have the biggest

health impact. The European air quality standards were set almost twenty years ago. The WHO’s

recommended limits for particulates are based on health impacts and are roughly half the EU limits.

 

The AAQ Directive requires member states to:

• define air quality zones within their territory;

• carry out preliminary air quality assessments in each zone;

• set networks of fixed measuring stations in polluted areas (the Directive contains criteria both

for the location and for the minimum number of sampling points);

• collect data from their networks and report these to the European Commission and the

European Environmental Agency (EEA) each year;

• produce Air Quality Plans when concentrations exceed the standards;

• follow/define alert and information thresholds. The government must inform the public if

a threshold is exceeded.

The European Commission can take legal action if it considers that a member state has failed to

comply with the AAQ Directive.

 

The scope of the joint audit

Supreme audit institutions (SAIs) play an important role in contributing to efficient and costeffective

policy implementation by conducting independent audits of government activities.

This joint report is a comprehensive summary of 16 audits on air quality performed by the European

Court of Auditors and by 15 SAIs in Albania, Bulgaria, Estonia, Georgia, Hungary, Israel, Kosovo*,

Moldova, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Switzerland, the Former Yugoslav Republic of

Macedonia and the Netherlands.

In order to collect and assess comparable information on national government actions, the 15 SAIs

prepared a common audit framework containing the main audit question, the audit topics and the

corresponding secondary questions to be addressed by the national audits. The main audit question

was: “What is known about the effectiveness and efficiency of measures taken by national and local

governments to improve air quality, and are these measures compliant with international and national

legislation?

The SAIs identified six major issues as being relevant to government action on improving air quality:

main problem, governance system, statutory rules and regulations, policy, funding and monitoring.

The aim of this joint audit has been to assess how air quality policies and actions are implemented in

the participating countries and to generate shared conclusions and recommendations. Additionally,

we hope that the joint audit will inspire SAIs by sharing good practices and passing on knowledge.

 

Findings

Eight SAIs were not able to audit the effectiveness and efficiency of the measures taken by their

respective governments. Among the reasons for this were that no policy had been adopted, no

performance indicators had been specified, and the monitoring information was inadequate. The

seven other SAIs indicated that the measures taken by their governments were at best only partially

effective.

The national governments in question have not given sufficient priority to the problem of air

pollution, with all the attendant consequences for human health. Despite the differences between

the countries, we conclude that (except for Estonia) the governments in the participating countries

have not taken sufficient action to improve air quality.

We based this main message on the following overall conclusions:

1) most participating countries do not comply with national and international standards and still

exceed limit or target values;

2) not all countries have adopted a national policy; not all have performance indicators;

3) there is a lack of coordination among actors and policies;

4) governments have limited information on budgets;

5) where there is a budget, this is not always sufficient;

6) monitoring systems do not always function properly;

7) there is scope for improving public information.

Based on our main message and conclusions, we make the following overall recommendations:

1) prepare and implement air quality plans;

2) measure the effectiveness of action taken;

3) improve coordination;

4) provide relevant data and perform a full cost-benefit analysis;

5) improve monitoring systems;

6) raise public awareness.

Please read the full report .

Klimaat en schone lucht

 

thomas-hafeneth-234470-unsplash

De aandacht voor het klimaat is de afgelopen jaren sterk in belangstelling toegenomen. En gelet op enkele toekomstscenario’s is dat ook niet vreemd. Het effect van vervuilde lucht is minstens zo bedreigend. De Wereldgezondheidsorganisatie kwam eerder dit jaar met een alarmerend bericht dat jaarlijks wereldwijd 7 miljoen sterven aan de gevolgen van fijnstof. Alhoewel klimaat en fijnstof twee verschillende onderwerpen lijken, vertonen ze wel degelijk een heel duidelijk verband. Fijnstof ontstaat namelijk voornamelijk door verbrandingsprocessen. Denk daarbij aan de verbranding van benzine en diesel, maar ook aan de grote energiecentrales die steenkool, biomassa en gas verbranden. Naast fijnstof (en een aantal andere schadelijke gassen die bij een verbrandingsproces vrijkomen) vindt er tevens een grote uitstoot van CO2 plaats dat voor het opwarmingsproces op aarde zorgt. Zouden we minder verbranding hebben, dan zorgt dat zowel voor minder CO2 als fijnstof, NOx, SOx en andere uitstoot.

Stichting gaat zich inzetten voor schoon binnenklimaat

hutomo-abrianto-576207-unsplash

Stichting Schone Lucht voor Iedereen is een van de eerste stichtingen in Nederland geweest die aandacht heeft gevraagd voor schone buitenlucht. Door tal van bijeenkomsten en activiteiten is de stichting er niet alleen in geslaagd het onderwerp op de politieke agenda te krijgen, maar ook om andere stichtingen en organisaties te bewegen aandacht voor het onderwerp te vragen.

Nu die aandacht voor een schone buitenlucht breed omarmd is, wil de stichting nu ook het belang van een schoon binnenklimaat agenderen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de binnenlucht vaak nog veel slechter is dan de buitenlucht! Stichting Schone Lucht voor Iedereen wil hier de komende tijd aandacht voor gaan vragen.

 

Milieudefensie sleept Nederlandse staat voor de rechter

Actiegroep Milieudefensie heeft maandagochtend bij de rechtbank in Den Haag een dagvaarding van de Nederlandse staat ingediend. De groepering eist dat Nederland binnen een half jaar voldoet aan de Europese normen die oorspronkelijk voor 1 januari 2015 al gerealiseerd hadden moeten zijn. Op dit moment kampen verschillende plaatsen in Nederland nog met te hoge stikstofdioxide- en fijnstofconcentraties. Milieudefensie stelt dat elk jaar “vele duizenden mensen eerder doodgaan” als gevolg van deze vuile lucht.

Milieudefensie vindt dat de staat zichzelf in de vingers snijdt met meer asfalt en de verhoogde maximum snelheid naar 130 kilometer per uur op snelwegen. Volgens de dagvaarding is decennia geleden al bekend geworden dat de gebrekkige luchtkwaliteit ten koste gaat van de levensverwachting. Milieudefensie vindt dat de staat daarmee het grondrecht op gezondheid schendt.

Lees verder

Nederland moet CO2-uitstoot drastisch reduceren

Een reductie van broeikasgassenuitstoot van 36 procent per 2030 in de transportsector, landbouw, bebouwde omgeving en afval ten opzichte van 2005 – voor die opgave staat Nederland na de publicatie van een formeel voorstel dat de Europese Commissie afgelopen woensdag in Brussel presenteerde. Het voorstel is een opvolging van de afspraken die bij de klimaattop van afgelopen december in Parijs zijn gemaakt, en betekent een opvoering van de eerder door de Commissie gepubliceerde doelen.

Lees verder

Dijksma wil Green Deal met brommerbranche

Mede door het sluiten van een Green Deal met de scooterbranche wil Dijksma zo snel mogelijk af van vervuilende tweetakt brommers.

Mede door het sluiten van een Green Deal met de brommerbranche wil Dijksma zo snel mogelijk af van vervuilende tweetakt brom- en snorfietsen.

Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu Sharon Dijksma heeft in een Kamerbrief aangekondigd een Green Deal te gaan sluiten met importeurs en verkopers van brom- en snorfietsen. Dit op verzoek van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie). Met de Green Deal wil Dijksma afdwingen dat er sneller gestopt wordt met de import en verkoop van vervuilende brom- en snorfietsen.

Met de inwerkingtreding van de Europese Verordening nr. 168/2013 aan het begin van dit jaar worden vanaf 1 januari 2017 al scherpere emissie-eisen gesteld aan brom- en snorfietsen, inclusief een nieuw type goedkeuring (“Euro 4″, ter vervanging van “Euro 2″) vanaf 1 januari 2018. Daarmee komt volgens Dijksma een einde aan de productie van tweetakt brom- en snorfietsen, de meest vervuilende groep onder de brom- en snorfietsen.

Lees verder

Staatsecretaris Dijksma reageert op voorstellen Milieudefensie

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de Kamer per brief op de hoogte gesteld van haar reactie op de petitie “Actieplan schone lucht” van Milieudefensie. In navolging van een oproep van Milieudefensie daartoe, heeft Dijksma de Gezondheidsraad om advies gevraagd over hoe gezondheid meer centraal te stellen in het luchtkwaliteitsbeleid. De Gezondheidsraad zal daartoe eind 2017 een advies uitbrengen.

Verder deelt Dijksma de analyse dat een aanscherping van de Europese emissienormen een kosteneffectieve maatregel is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij neemt daartoe nu geen nieuwe initiatieven, maar verwijst naar bestaande plannen die in samenwerking met de Nederlandse gemeenten in het actieplan luchtkwaliteit zijn opgesteld.

Lees verder

Toch akkoord over schonere lucht in Europa

De lucht in Europa wordt schoner. De EU-landen beloven hun nationale plafonds voor de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen en hopen het aantal vroegtijdige sterfgevallen in 2030 bijna te hebben gehalveerd.

Na langdurige onderhandelingen werden de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement het op de laatste dag van het Nederlandse EU-voorzitterschap in Brussel eens over een nieuwe richtlijn. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) was gebrand op resultaat en is blij met het resultaat. ,,We zorgen met deze afspraak voor een flinke gezondheidswinst.”

Luchtvervuiling is volgens Dijksma ,,een sluipmoordenaar die jaarlijks voor honderdduizenden doden zorgt”. De Europese Commissie schat het aantal mensen dat jaarlijks door luchtvervuiling vroegtijdig sterft op 400.000.

Lees verder

‘Miljoenen mensen sterven aan luchtvervuiling’

De Telegraaf en Het Financieele Dagblad besteedden gisteren en vandaag aandacht aan een onderzoeksrapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Volgens het rapport, dat gisteren gepubliceerd werd, vinden jaarlijks 6,5 miljoen mensen de dood als gevolg van luchtvervuiling. Als de uitstoot door energieverbruik niet drastisch omlaag gaat, zal dit sterftegetal tot 2040 verder toenemen.

Lees verder

Geen succes bij EU-onderhandelingen over schone lucht

BRUSSEL – De EU-landen zijn er dinsdagavond in Brussel opnieuw niet in geslaagd het eens te worden over het verlagen van nationale plafonds voor de uitstoot van schadelijke stoffen. De lidstaten steggelen al maandenlang over een voorstel van Brussel om de luchtkwaliteit in de EU het komende decennium aan te pakken.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu), die de onderhandelingen sinds januari leidt, is zeer gebrand op resultaat omdat het onderwerp na 1 juli van de EU-agenda dreigt te vallen. Maar ze slaagde er niet in de landen op één lijn te krijgen.

Lees verder