Comité van aanbeveling

Het is voor onze stichting van groot belang dat wij gesteund worden door bekende personen die het onderwerp schone lucht een warm hart toedragen en door hun lidmaatschap van het Comité van aanbeveling de bekendheid en betrouwbaarheid van de Stichting kunnen vergroten.

Ons comité van aanbeveling  bestaat uit:

Longfysioloog in Medisch Spectrum Twente en onderzoeker Universiteit Twente

Frans de Jongh. Longfysioloog in Medisch Spectrum Twente en onderzoeker Universiteit Twente

Ed Nijpels (1950). Oud-minister van VROM, en momenteel voorzitter van  NLingenieurs, de brancheorganisatie van de Nederlandse advies- en ingenieursbureaus.

Ed Nijpels (1950). Oud-minister van VROM, voorzitter borgings-commissie SER Energieakkoord

Jochem Uytdehaage

Jochem Uytdehaage, oud-schaatser, oprichter stichting Sporttop en ambassadeur van Skate4Air

Sabine Uitslag (1973). Oud lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Sabine Uitslag (1973). Voorheen lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Prof. Jacqueline Cramer, hoogleraar Sustainable Innovation, Oud-minister van VROM

Prof. Jacqueline Cramer, hoogleraar Sustainable Innovation, Oud-minister van VROM