Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Bestuursleden ontvangen een (totale) maximale jaarlijkse vergoeding van 700 euro per persoon. De voorzitter ontvangt een (totale) maximale jaarlijkse vergoeding van 1.500 euro per jaar.

Kevin Zuidhof is door het bestuur aangesteld als directeur van de stichting en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.