Presentatie Kennissessie Luchtkwaliteit en Mobiliteit (12-12-2014)

SLvI-Shell-12-12

Op vrijdag 12 december organiseerde Schone Lucht voor Iedereen een kennissessie voor gemeenteraadsleden, leden van provinciale staten en andere beleidsmakers en -adviseurs over luchtkwaliteit en mobiliteit.

De presentatie van deze kennissessie kunt u nu downloaden en bekijken.

Download de presentatie hier.

Programma

 • 11.45 uur Inloop en lunch met koffie, thee en broodjes
 • 12.30 uur Welkomswoord door Steffen Gelms, voorzitter stichting Schone Lucht voor Iedereen
 • 12.35 uur Welkomswoord namens Shell Technology Centre Amsterdam
 • 12.40 uur Nederland en het NSL – waar staan we, waar gaan we naartoe, wat is nodig?
  Deze sessie gaat in op de uitvoering en monitoring van het NSL: waar staan wij nu, wat is nog nodig om de doelen te halen, en hoe schakelen we om naar een andere invulling van het luchtkwaliteitsbeleid in de fase na het NSL. Wat is daarbij de rol van gemeenten, provincies en het rijk? Inleiding door Anneke Smilde (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), aansluitend discussie met en vragen uit zaal.
 • 13.15 uur Luchtkwaliteit en onderzoek: wat weten we, wat weten we niet?
  De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de link tussen mobiliteit en luchtkwaliteit. Toch zijn er nog veel vraagtekens. Gedurende deze sessie gaan onderzoekers in op de staat van de wetenschap: wat weten we, en wat weten we niet? Wat is de impact hiervan op beleid? Inleiding door prof. dr. Maarten Krol (Universiteit Wageningen), aansluitend discussie met en vragen uit zaal
 • 14.15 uur Pauze
 • 14:35 uur Innovatie en Mobiliteit – nieuwe technieken, nieuwe infrastructuur
  Welke invloed hebben innovaties op het gebied van mobiliteit op de infrastructuur in Nederland? Wat kan de overheid doen om deze innovatie te bevorderen? En hoe ziet de brandstofmix van de toekomst er uit? Door dr. ir. Richard Smokers, Strategic Consultant Sustainable Mobility TNO
 • 15.35 uur Innoveren met brandstof
  Shell GTL Fuel Shell heeft recent een nieuwe brandstof geïntroduceerd: GTL Fuel. Dankzij deze brandstof, gemaakt van aardgas en geschikt voor alle conventionele dieselmotoren, kan de uitstoot van het bestaande wagenpark drastisch omlaag. Door Paul Evers, Product Application Specialist Heavy Duty Diesel Engine Oils. Shell Global Solutions
 • 15.45 uur Afsluiting door Steffen Gelms, voorzitter stichting Schone Lucht voor Iedereen
 • 15.55 uur Netwerkborrel / Rondleiding door Shell Technology Centre Amsterdam en bezoek aan proeffabrieken (40 minuten) (facultatief, opgeven bij aanmelden!)