Partners

De stichting Schone Lucht voor Iedereen is altijd op zoek naar partners die zich betrokken voelen bij het thema schone lucht voor iedereen. Wij kennen drie verschillende soorten partners: founding partners, commercieel partners en maatschappelijk partners. Zonder deze partners kan de stichting niet bestaan.

Wilt u meer weten over de wijze waarop u als partner kunt bijdragen aan Schone Lucht voor Iedereen? Kijk dan hier.

Partners

Founding partners

De Stichting Schone Lucht voor Iedereen is geïnitieerd door Chiesi. In nauwe samenwerking destijds met Syntens, Kennisalliantie en De Legitimiteit Groep is het initiële project uit 2010 opgegaan in de stichting.  Mocht u interesse hebben in een  partnerschap met de stichting dan kunt u hierover contact opnemen met Kevin Zuidhof, directeur van de stichting Schone Lucht voor Iedereen.