Wat moet u weten over luchtkwaliteit? Kennissessie voor politici en beleidsmakers (12 december)

Auto beeld SLVI

De inschrijving voor deze kennissessie is reeds gesloten.

Mobiliteit heeft een aanzienlijke invloed op de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit is een complex onderwerp dat in onze dichtbevolkte samenleving effect heeft op ruimtelijke ordening, de infrastructuur, de economische ontwikkeling en de bouw. En natuurlijk -niet te vergeten- op de volksgezondheid.

De stichting Schone Lucht voor Iedereen heeft tot doel om de kennis over dit onderwerp bij politici en beleidsmakers te vergroten om zo bij te dragen aan betere beslissingen en beleid. Daarom nodigt Schone Lucht voor Iedereen u van harte uit voor een kennissessie op vrijdag 12 december aanstaande van 12.30– 16.55 uur in het Shell Technology Centre in Amsterdam.

Tijdens de kennissessie zullen wetenschappers en andere experts u bijpraten over de huidige stand van zaken van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en welke nieuwe wetgeving of aanvullende wetgeving de komende jaren geïmplementeerd moet worden door Rijk, provincies en gemeenten. Ook gaan we in op de relatie tussen mobiliteit en luchtkwaliteit en dan specifiek op de vraag: wat weten we nu eigenlijk en wat betekent dat voor de beslissingen die u moet nemen? Ook worden de laatste innovaties op het gebied van mobiliteit met u gedeeld en staan we stil bij de effecten hiervan op de infrastructuur en wat dit betekent voor gemeente, provincie en rijk. Daarnaast zal de gastheer van deze kennissessie, het Shell Technology Centre, vertellen over de ontwikkeling van de innovatieve Shell GTL Fuel brandstof die schoner verbrandt waardoor minder lokale uitstoot en minder zichtbare zwarte rook wordt geproduceerd.

Gedurende het hele programma is er volop ruimte voor u om mee te praten en vragen te stellen aan de aanwezige experts.

Aan het einde van de dag is er een netwerkborrel waar u verder kunt praten met collega’s en de experts met aansluitend -voor een beperkte groep geïnteresseerden- de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen in het Shell Technology Centre Amsterdam en de GTL Fuel proeffabriek. Hiervoor dient u zich van te voren aan te melden.

Meld u snel aan via deze website! Deelname aan de kennissessie, de inlooplunch en netwerkborrel is kosteloos.

Wij hopen u 12 december te mogen verwelkomen en kijken uit naar een interessante en leerzame bijeenkomst! U kunt u hier aanmelden.

button_inschrijven

 

Programma

 • 11.45 uur Inloop en lunch met koffie, thee en broodjes
 • 12.30 uur Welkomswoord door Steffen Gelms, voorzitter stichting Schone Lucht voor Iedereen
 • 12.35 uur Welkomswoord namens Shell Technology Centre Amsterdam
 • 12.40 uur Nederland en het NSL – waar staan we, waar gaan we naartoe, wat is nodig?
  Deze sessie gaat in op de uitvoering en monitoring van het NSL: waar staan wij nu, wat is nog nodig om de doelen te halen, en hoe schakelen we om naar een andere invulling van het luchtkwaliteitsbeleid in de fase na het NSL. Wat is daarbij de rol van gemeenten, provincies en het rijk? Inleiding door Anneke Smilde (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), aansluitend discussie met en vragen uit zaal.
 • 13.15 uur Luchtkwaliteit en onderzoek: wat weten we, wat weten we niet?
  De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de link tussen mobiliteit en luchtkwaliteit. Toch zijn er nog veel vraagtekens. Gedurende deze sessie gaan onderzoekers in op de staat van de wetenschap: wat weten we, en wat weten we niet? Wat is de impact hiervan op beleid? Inleiding door prof. dr. Maarten Krol (Universiteit Wageningen), aansluitend discussie met en vragen uit zaal
 • 14.15 uur Pauze
 • 14:35 uur Innovatie en Mobiliteit – nieuwe technieken, nieuwe infrastructuur
  Welke invloed hebben innovaties op het gebied van mobiliteit op de infrastructuur in Nederland? Wat kan de overheid doen om deze innovatie te bevorderen? En hoe ziet de brandstofmix van de toekomst er uit? Door dr. ir. Richard Smokers, Strategic Consultant Sustainable Mobility TNO
 • 15.35 uur Innoveren met brandstof
  Shell GTL Fuel Shell heeft recent een nieuwe brandstof geïntroduceerd: GTL Fuel. Dankzij deze brandstof, gemaakt van aardgas en geschikt voor alle conventionele dieselmotoren, kan de uitstoot van het bestaande wagenpark drastisch omlaag. Door Paul Evers, Product Application Specialist Heavy Duty Diesel Engine Oils. Shell Global Solutions
 • 15.45 uur Afsluiting door Steffen Gelms, voorzitter stichting Schone Lucht voor Iedereen
 • 15.55 uur Netwerkborrel / Rondleiding door Shell Technology Centre Amsterdam en bezoek aan proeffabrieken (40 minuten) (facultatief, opgeven bij aanmelden!)