Bijeenkomsten Schone Lucht voor iedereen

Presentaties Nieuwspoort bijeenkomst 2012(PDF).

In april, juni, september en november 2011 heeft Schone Lucht voor Iedereen themabijeenkomsten georganiseerd in Corpus in Oegstgeest. De uitkomsten van deze bijeenkomsten waren de aanloop naar een vervolgbijeenkomst die op 12 november 2012 in Nieuwspoort in Den Haag heeft plaatsgevonden. Deze bijeenkomst richtte zich primair op het hoger op de agenda krijgen van schone lucht bij politiek en bestuur en bovendien op het onder de aandacht krijgen van de Stichting Schone Lucht voor Iedereen als breed platform dat er met verschillende partners naar streeft de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. 

Programma 12 november 2012

In een overvolle zaal werd onder leiding van voormalig politica Sabine Uitslag gediscussieerd over het thema. De aanwezige Kamerleden waren Machiel de Graaf (PVV), Henk van Gerven (SP) en Agnes Mulder (CDA). De bijeenkomst is een verdere aanzet om de bewustwording rondom de luchtvervuiling in Nederland en de effecten die dit op de gezondheid kan hebben verder onder de aandacht te brengen en gezamenlijk te streven naar oplossingen die leiden tot schone lucht voor iedereen.