Klimaat en schone lucht

 

thomas-hafeneth-234470-unsplash

De aandacht voor het klimaat is de afgelopen jaren sterk in belangstelling toegenomen. En gelet op enkele toekomstscenario’s is dat ook niet vreemd. Het effect van vervuilde lucht is minstens zo bedreigend. De Wereldgezondheidsorganisatie kwam eerder dit jaar met een alarmerend bericht dat jaarlijks wereldwijd 7 miljoen sterven aan de gevolgen van fijnstof. Alhoewel klimaat en fijnstof twee verschillende onderwerpen lijken, vertonen ze wel degelijk een heel duidelijk verband. Fijnstof ontstaat namelijk voornamelijk door verbrandingsprocessen. Denk daarbij aan de verbranding van benzine en diesel, maar ook aan de grote energiecentrales die steenkool, biomassa en gas verbranden. Naast fijnstof (en een aantal andere schadelijke gassen die bij een verbrandingsproces vrijkomen) vindt er tevens een grote uitstoot van CO2 plaats dat voor het opwarmingsproces op aarde zorgt. Zouden we minder verbranding hebben, dan zorgt dat zowel voor minder CO2 als fijnstof, NOx, SOx en andere uitstoot.

Stichting gaat zich inzetten voor schoon binnenklimaat

hutomo-abrianto-576207-unsplash

Stichting Schone Lucht voor Iedereen is een van de eerste stichtingen in Nederland geweest die aandacht heeft gevraagd voor schone buitenlucht. Door tal van bijeenkomsten en activiteiten is de stichting er niet alleen in geslaagd het onderwerp op de politieke agenda te krijgen, maar ook om andere stichtingen en organisaties te bewegen aandacht voor het onderwerp te vragen.

Nu die aandacht voor een schone buitenlucht breed omarmd is, wil de stichting nu ook het belang van een schoon binnenklimaat agenderen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de binnenlucht vaak nog veel slechter is dan de buitenlucht! Stichting Schone Lucht voor Iedereen wil hier de komende tijd aandacht voor gaan vragen.

 

Milieudefensie sleept Nederlandse staat voor de rechter

Actiegroep Milieudefensie heeft maandagochtend bij de rechtbank in Den Haag een dagvaarding van de Nederlandse staat ingediend. De groepering eist dat Nederland binnen een half jaar voldoet aan de Europese normen die oorspronkelijk voor 1 januari 2015 al gerealiseerd hadden moeten zijn. Op dit moment kampen verschillende plaatsen in Nederland nog met te hoge stikstofdioxide- en fijnstofconcentraties. Milieudefensie stelt dat elk jaar “vele duizenden mensen eerder doodgaan” als gevolg van deze vuile lucht.

Milieudefensie vindt dat de staat zichzelf in de vingers snijdt met meer asfalt en de verhoogde maximum snelheid naar 130 kilometer per uur op snelwegen. Volgens de dagvaarding is decennia geleden al bekend geworden dat de gebrekkige luchtkwaliteit ten koste gaat van de levensverwachting. Milieudefensie vindt dat de staat daarmee het grondrecht op gezondheid schendt.

Lees verder

Nederland moet CO2-uitstoot drastisch reduceren

Een reductie van broeikasgassenuitstoot van 36 procent per 2030 in de transportsector, landbouw, bebouwde omgeving en afval ten opzichte van 2005 – voor die opgave staat Nederland na de publicatie van een formeel voorstel dat de Europese Commissie afgelopen woensdag in Brussel presenteerde. Het voorstel is een opvolging van de afspraken die bij de klimaattop van afgelopen december in Parijs zijn gemaakt, en betekent een opvoering van de eerder door de Commissie gepubliceerde doelen.

Lees verder

Dijksma wil Green Deal met brommerbranche

Mede door het sluiten van een Green Deal met de scooterbranche wil Dijksma zo snel mogelijk af van vervuilende tweetakt brommers.

Mede door het sluiten van een Green Deal met de brommerbranche wil Dijksma zo snel mogelijk af van vervuilende tweetakt brom- en snorfietsen.

Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu Sharon Dijksma heeft in een Kamerbrief aangekondigd een Green Deal te gaan sluiten met importeurs en verkopers van brom- en snorfietsen. Dit op verzoek van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie). Met de Green Deal wil Dijksma afdwingen dat er sneller gestopt wordt met de import en verkoop van vervuilende brom- en snorfietsen.

Met de inwerkingtreding van de Europese Verordening nr. 168/2013 aan het begin van dit jaar worden vanaf 1 januari 2017 al scherpere emissie-eisen gesteld aan brom- en snorfietsen, inclusief een nieuw type goedkeuring (“Euro 4″, ter vervanging van “Euro 2″) vanaf 1 januari 2018. Daarmee komt volgens Dijksma een einde aan de productie van tweetakt brom- en snorfietsen, de meest vervuilende groep onder de brom- en snorfietsen.

Lees verder

Staatsecretaris Dijksma reageert op voorstellen Milieudefensie

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de Kamer per brief op de hoogte gesteld van haar reactie op de petitie “Actieplan schone lucht” van Milieudefensie. In navolging van een oproep van Milieudefensie daartoe, heeft Dijksma de Gezondheidsraad om advies gevraagd over hoe gezondheid meer centraal te stellen in het luchtkwaliteitsbeleid. De Gezondheidsraad zal daartoe eind 2017 een advies uitbrengen.

Verder deelt Dijksma de analyse dat een aanscherping van de Europese emissienormen een kosteneffectieve maatregel is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij neemt daartoe nu geen nieuwe initiatieven, maar verwijst naar bestaande plannen die in samenwerking met de Nederlandse gemeenten in het actieplan luchtkwaliteit zijn opgesteld.

Lees verder

Toch akkoord over schonere lucht in Europa

De lucht in Europa wordt schoner. De EU-landen beloven hun nationale plafonds voor de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen en hopen het aantal vroegtijdige sterfgevallen in 2030 bijna te hebben gehalveerd.

Na langdurige onderhandelingen werden de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement het op de laatste dag van het Nederlandse EU-voorzitterschap in Brussel eens over een nieuwe richtlijn. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) was gebrand op resultaat en is blij met het resultaat. ,,We zorgen met deze afspraak voor een flinke gezondheidswinst.”

Luchtvervuiling is volgens Dijksma ,,een sluipmoordenaar die jaarlijks voor honderdduizenden doden zorgt”. De Europese Commissie schat het aantal mensen dat jaarlijks door luchtvervuiling vroegtijdig sterft op 400.000.

Lees verder

‘Miljoenen mensen sterven aan luchtvervuiling’

De Telegraaf en Het Financieele Dagblad besteedden gisteren en vandaag aandacht aan een onderzoeksrapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Volgens het rapport, dat gisteren gepubliceerd werd, vinden jaarlijks 6,5 miljoen mensen de dood als gevolg van luchtvervuiling. Als de uitstoot door energieverbruik niet drastisch omlaag gaat, zal dit sterftegetal tot 2040 verder toenemen.

Lees verder

Geen succes bij EU-onderhandelingen over schone lucht

BRUSSEL – De EU-landen zijn er dinsdagavond in Brussel opnieuw niet in geslaagd het eens te worden over het verlagen van nationale plafonds voor de uitstoot van schadelijke stoffen. De lidstaten steggelen al maandenlang over een voorstel van Brussel om de luchtkwaliteit in de EU het komende decennium aan te pakken.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu), die de onderhandelingen sinds januari leidt, is zeer gebrand op resultaat omdat het onderwerp na 1 juli van de EU-agenda dreigt te vallen. Maar ze slaagde er niet in de landen op één lijn te krijgen.

Lees verder

Elk jaar sterven 400.000 mensen door vieze lucht

Staatssecretaris Sharon Dijksma

Staatssecretaris Sharon Dijksma moet er als Europees voorzitter van de Milieuraad vandaag stevig tegenaan

Brussel – Nederland maakt zich sterk om nog deze maand een Europees akkoord te bereiken over schonere lucht. Maar veel lidstaten liggen dwars.

De luchtkwaliteit in Europa is zo slecht dat elk jaar ruim 400.000 mensen voortijdig sterven. ,,Een zwaar onderschatte sluipmoordenaar”, zegt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Op de Milieuraad vandaag in Luxemburg moet staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) er in haar laatste weken als Europees voorzitter stevig tegenaan. Zonder de steun van landen als Frankrijk en Engeland kan ze een akkoord op haar buik schrijven.

Lees verder